Algemeen

Onze visie

Onderweg

De reis is voor ons veel belangrijker dan de eindbestemming. We weten waar we heen willen,
maar welke route we kiezen, bepalen we onderweg. Soms gaan we iets sneller omdat het kan. En
soms ook niet. Iedereen mag zich ontwikkelen op z’n eigen tempo. 

We doen dit met elkaar. Want alleen ga je misschien sneller, samen kom je verder. We leren door te doen, van elkaar en van onze fouten. 

We zijn trots, geven vertrouwen en zorgen voor een fijne sfeer. We hebben geleerd van de weg die we hebben afgelegd. En maken dan een volgende stap.

Betrokken, Uniek, Ontdekken en Groei zijn de kernwaarden van ons onderwijs. Wij begeleiden leerlingen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling. 

Sterk in praktijk is ons motto, zowel voor leerlingen en medewerkers van Forta.

Wij zetten ons in voor:

 • een prettige sfeer waarin je merkt dat je mag zijn wie je bent;
 • een goed en veilig leer- en werkklimaat;
 • extra begeleiding en ondersteuning waar nodig;
 • een goede aansluiting op vervolgonderwijs en een baan.

Dit doen we door:

 • in gesprek jou uit te dagen het beste in jezelf naar boven te halen;
 • samen een plan te maken dat aansluit bij jouw interesse en talenten;
 • je praktijkles te geven in de richting die het beste bij je past; 
 • werkervaring op te laten doen tijdens stage;
 • branchegerichte certificaten aan te bieden;
 • én je de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de Entree-opleiding.Jouw mening is belangrijk!

De school is een gemeenschap van mensen met een gezamenlijk belang. Daarom heeft iedereen die bij de school betrokken is, ook invloed op het reilen en zeilen van de school. Dit is wettelijk vastgelegd.

Medezeggenschapsraad Forta

De Medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van alle leerlingen, ouders en medewerkers van Forta. De raad bespreekt met de directie allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld: het schoolplan, de schoolgids, besteding financiële middelen en het veiligheidsbeleid. Voor een aantal besluiten heeft de directie advies of instemming nodig van de MR. De raad vergadert ongeveer eens in de twee maanden. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar en kunt u bijwonen. Daarnaast kan elke ouder of leerling vragen stellen aan mevrouw Jacobine Groenendaal, MR lid van de school: j.groenendaal@hetforta.nl

Alle rechten staan in het medezeggenschapsreglement. Dit reglement ligt ter inzage bij de administratie.

Ouders zijn altijd welkom om zich aan te melden voor de MR.

Leerlingenraad Forta

Ook leerlingen kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen op onze school. De leerlingeraad brengt tijdens de MR vergaderingen onderwerpen in geeft hun mening d.m.v. een vertegenwoordiger namens de leerlingenraad of het delen van notulen en verslagen.

 Hiermee leveren leerlingen een waardevolle bijdrage en leren zij verantwoordelijkheid te dragen. Zo functioneert de school als een democratische leef-, leer en werkgemeenschap die we met elkaar zijn.

Namens de leerlingen van de school vormen Santiago, Hanan, Azad, Inge, Bryanna, Joost, Nursayid, Chayenna, Sam, Denaycha de leerlingenraad.

De Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad
(GMR)

Forta maakt onderdeel uit van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Ook op dit niveau is er overleg met ouders, leerlingen en medewerkers in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Wil je meer weten over deze raad of heb je vragen over de medezeggenschap, neem dan contact op met de secretaris van de MR.

Inbreng van ouders

Wij waarderen de inbreng van ouders. Een aantal keren per jaar gaan we graag met u in gesprek over actuele thema’s. Een vast thema is de jaarlijkse ProZo-enquête.

Namens de ouders van leerlingen van de school vormen mevr. P. de Vries, mevr. M. van Rijn, mevr. Spoelder en mevr. J. de Ruyter de oudergeleding van de MR.

  Inspectie van het onderwijs

  Voor vragen over het onderwijs kunt u contact opnemen met de Inspectie van het Onderwijs.
  Mail uw vraag naar info@owinsp.nl of kijk op de website www.onderwijsinspectie.nl
  U kunt ook gratis bellen naar: (0800) 8051.

  Uitstroom

  In het schooljaar 2022-2023 zijn de leerlingen uitgestroomd naar:

  Arbeid

  8

  Entree 

  16

  MBO 2

  17

  VSO

  3

  Beschutwerk

  2

  Lestijden

  LesurenTijden

  Dagstart 

  08.30 - 9.00 uur
  2e lesuur09.00 - 10.10 uur
  pauze
  3e lesuur10.25 - 11.15 uur
  4e lesuur11.15 - 12.05 uur
  pauze
  5e lesuur12.25 - 13.15 uur
  6e lesuur13.15 - 14.05 uur
  pauze
  7e lesuur14.20 - 15.10 uur
  8e lesuur15.10 - 16.00 uur

  Jaarkalender

  Laden...
   

  Vakantie en vrije dagen

  Begineinde

  Herfstvakantie

  23-10-2023

  27-10-2023

  Kerstvakantie

  25-12-2023

  05-01-2024

  Voorjaarsvakantie

  19-02-2024

  23-02-2024

  Tweede Paasdag

  01-04-2024

  Meivakantie*

  29-04-2024

  10-05-2024

  Pinksteren

  20-05-2024

  Zomervakantie

  22-07-2024

  30-08-2024

  * Koningsdag , Bevrijdingsdag en Hemelvaart vallen in de meivakantie

  Lesvrije dagen Forta:

  Dit schooljaar zijn er vijf lesvrije dagen. Deze dagen geven wij tijdig door aan ouders en leerlingen via de mail, jaaragenda en de website.

  Lessentabel

  Ontdekkend leren 1e en 2e jaarOriënterend leren 3e jaarWerkend leren   4e en 5e jaar

  Dagstart en studieblok/vak les

  88

  5-6

  Keuze Werktijd1010

  5-6

  Mentoruur122
  Workshop/ Burgerschap64

  2

  Individueel begeleidingsuur

  1

  1-2

  1

  Lichamelijke opvoeding

  2-4

  22
  Stage 312-24
  Vast uur AVO1