Algemeen

Onze visie

Forta geeft het onderwijs vorm vanuit het perspectief van de individuele leerling. Dit maatwerk start altijd vanuit een gesprek met de leerling. Wij denken daarbij in kansen en mogelijkheden waarbij actief leren een grote rol speelt.

Onze ambitie is om eigentijds en verbindend te zijn. We willen en veilige school zijn met ruimte om te mogen groeien en te leren van gemaakte fouten. We vinden het belangrijk om te werken vanuit een positieve grondhouding.

Betrokken, Uniek, Ontdekken en Groei zijn de pijlers van ons onderwijs. Wij begeleiden leerlingen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling. 

Sterk in praktijk is ons motto, zowel voor leerlingen en medewerkers van Forta.

Wij zetten ons in voor:

 • een prettige sfeer waarin je merkt dat je mag zijn wie je bent;
 • een goed en veilig leer- en werkklimaat;
 • extra begeleiding en ondersteuning waar nodig;
 • een goede aansluiting op vervolgonderwijs en een baan.

Dit doen we door:

 • in gesprek jou uit te dagen het beste in jezelf naar boven te halen;
 • samen een plan te maken dat aansluit bij jouw interesse en talenten;
 • je praktijkles te geven in de richting die het beste bij je past; 
 • werkervaring op te laten doen tijdens stage;
 • branchegerichte certificaten aan te bieden;
 • én je de mogelijkheid te geven deel te nemen aan de Entree-opleiding.Jouw mening is belangrijk!

De school is een gemeenschap van mensen met een gezamenlijk belang. Daarom heeft iedereen die bij de school betrokken is, ook invloed op het reilen en zeilen van de school. Dit is wettelijk vastgelegd.

Medezeggenschapsraad Forta

De Medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van alle leerlingen, ouders en medewerkers van Forta. De raad bespreekt met de directie allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld: het schoolplan, de schoolgids, besteding financiële middelen en het veiligheidsbeleid. Voor een aantal besluiten heeft de directie advies of instemming nodig van de MR. De raad vergadert ongeveer eens in de twee maanden. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar en kunt u bijwonen. Daarnaast kan elke ouder of leerling vragen stellen aan mevrouw J. Groenendaal, MR lid van de school: j.groenendaal@hetforta.nl

Alle rechten staan in het medezeggenschapsreglement. Dit reglement ligt ter inzage bij de administratie.

Ouders zijn altijd welkom om zich aan te melden voor de MR.

Leerlingenraad Forta

Ook leerlingen kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen op onze school. De leerlingeraad brengt tijdens de MR vergaderingen onderwerpen in geeft hun mening d.m.v. een vertegenwoordiger namens de leerlingenraad of het delen van notulen en verslagen.

 Hiermee leveren leerlingen een waardevolle bijdrage en leren zij verantwoordelijkheid te dragen. Zo functioneert de school als een democratische leef-, leer en werkgemeenschap die we met elkaar zijn.

Namens de leerlingen van de school vormen Monira, Inge, Daniel, Joost, Chayenna, Nursayid, Jesse en Kai de leerlingenraad.

De Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad
(GMR)

Forta maakt onderdeel uit van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Ook op dit niveau is er overleg met ouders, leerlingen en medewerkers in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Wil je meer weten over deze raad of heb je vragen over de medezeggenschap, neem dan contact op met de secretaris van de MR.

Inbreng van ouders

Wij waarderen de inbreng van ouders. Een aantal keren per jaar gaan we graag met u in gesprek over actuele thema’s. Een vast thema is de jaarlijkse ProZo-enquête.

Namens de ouders van leerlingen van de school vormen mevr. de Vries, mevr. M. van Rijn, mevr. Spoelder en mevr. J. de Ruyter de oudergeleding van de MR.

  Inspectie van het onderwijs

  Voor vragen over het onderwijs kunt u contact opnemen met de Inspectie van het Onderwijs.
  Mail uw vraag naar info@owinsp.nl of kijk op de website www.onderwijsinspectie.nl
  U kunt ook gratis bellen naar: (0800) 8051.

  Uitstroom

  In het schooljaar 2021-2022 zijn de leerlingen uitgestroomd naar:

  Arbeid12
  Entree BOL

  9

  Entree BBL

  2

  MBO 2 BOL

  9

  MBO 2 BBL

  1

  Beschutwerk- VSO- ander traject

  2

  totaal35

  Lestijden

  LesurenTijden
  1e lesuur08.30 - 9.00 uur
  2e lesuur09.00 - 10.10 uur
  pauze
  3e lesuur10.25 - 11.15 uur
  4e lesuur11.15 - 12.05 uur
  pauze
  5e lesuur12.25 - 13.15 uur
  6e lesuur13.15 - 14.05 uur
  pauze
  7e lesuur14.20 - 15.10 uur
  8e lesuur15.10 - 16.00 uur

  Jaarkalender

  Laden...
   

  Vakantie en vrije dagen

  Begineinde

  Herfstvakantie

  17-10-2022

  21-10-2022

  Kerstvakantie

  26-12-2022

  06-01-2023

  Voorjaarsvakantie

  27-02-2023

  03-03-2023

  Tweede Paasdag

  10-04-2023

  Meivakantie*

  24-04-2023

  05-05-2023

  Hemelvaart

  18-05-2023

  19-05-2023

  Tweede Pinksterdag

  29-05-2023

  Zomervakantie24-07-2023 01-09-2023

  * Koningsdag valt in de meivakantie

  Lesvrije dagen Forta:

  Dit schooljaar zijn er vijf lesvrije dagen. Deze dagen geven wij tijdig door aan ouders en leerlingen via de mail en de website.

  Lessentabel

  Ontdekkend leren 1e en 2e jaarOriënterend leren 3e jaarWerkend leren 4e en 5e jaar

  Dagstart en studieblok/vak les

  88

  5-6

  Keuze Werktijd1010

  5-6

  Mentoruur122
  Workshop/ Burgerschap64

  2

  Individueel begeleidingsuur

  1

  1-2

  1

  Lichamelijke opvoeding

  2-4

  22
  Stage en groepsstage312-24
  AVO1