Alles over Forta

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Alle medewerkers van Forta heten de leerlingen, ouders en betrokkenen van harte welkom.

De eerste weken besteden we weer extra aandacht aan groepsdynamiek, zodat alle leerlingen leren met elkaars verschillen en interesses om te gaan en leren samenwerken.

De verbouwingen zijn op tijd klaar en we hopen dat de leerlingen de school als een uitdagende leeromgeving gaan ervaren. Dit jaar ook veel aandacht voor onze nieuwe naam, Forta.

De naam is krachtig, net als onze leerlingen en medewerkers. We zijn sterk in praktijk, dus dat laten we graag aan iedereen zien.

In deze schoolgids is informatie te vinden over ons onderwijs, praktische zaken en wie waar verantwoordelijk voor is. Naast deze digitale schoolgids is er uiteraard ook veel informatie te vinden op onze website: www.hetforta.nl

Wij wensen iedereen een fijn en uitdagend schooljaar toe. 

Dhr. Ivo Krop

Directeur

Doordat we betrokken zijn, krijgen de leerlingen vertrouwen.

Door onze unieke sfeer, hebben ze het fijn.

Doordat leerlingen mogen ontdekken, ontwikkelen ze zich.

En doordat ze stap voor stap groeien, leren ze trots zijn op zichzelf.