Bijzondere activiteiten

Excursies

Excursies zijn een mogelijkheid om de horizon van onze leerlingen te verbreden. Dit verbreden moet men dan ook ruim zien:

  • excursies naar bedrijven waar leerlingen stage lopen;
  • excursies naar instellingen die in lessen worden besproken;
  • excursies naar buurthuizen, educatieve centra, bibliotheek of musea.

De school vindt excursies een interessante en noodzakelijke aanvulling op het onderwijsaanbod. Tijdens de excursies zorgt de school uiteraard voor voldoende begeleiding. 

Verplichte activiteiten buiten de schooltijden

Op de jaarkalender staat een aantal activiteiten die na schooltijd plaatsvinden waar de leerlingen verplicht aan deelnemen. Deze activiteiten zijn onderdeel van de onderwijstijd. Als een leerling wegens andere verplichtingen niet deel kan nemen aan deze activiteiten, laten de ouders dit aan de mentor weten. De mentor maakt met de leerling een afspraak om de tijd op een ander moment in te halen.

Feesten, activiteiten en projecten

Met Sinterklaas en Kerst organiseren wij met de leerlingen extra activiteiten. Het kan gaan om een Kerstgala of bijvoorbeeld een sporttoernooi. Ieder jaar is er een sportdag voor alle leerlingen. 

Aan het eind van een periode ronden de leerlingen de trajecten af en vieren we de successen met elkaar tijdens de Successendag.