Alles over Forta

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Alle medewerkers van Forta heten de leerlingen, ouders en betrokkenen van harte welkom.

De eerste weken besteden we altijd extra aandacht aan groepsdynamiek, zodat alle leerlingen leren met elkaars verschillen en interesses om te gaan en samenwerken.

We hebben een fijn schoolgebouw en we hopen dat de leerlingen de school als een uitdagende leeromgeving ervaren. 

Onze naam Forta is krachtig, net als onze leerlingen en medewerkers. We zijn sterk in praktijk, dus dat laten we graag aan iedereen zien.

In deze schoolgids is informatie te vinden over ons onderwijs, praktische zaken en wie waar verantwoordelijk voor is. Naast deze digitale schoolgids is er uiteraard ook informatie te vinden op onze website: www.hetforta.nl

Wij wensen iedereen een fijn en uitdagend schooljaar toe. 

Dhr. Ivo Krop

Directeur

Omdat we betrokken zijn, krijgen onze leerlingen vertrouwen.

Door onze unieke sfeer, hebben ze het fijn.

Omdat onze leerlingen mogen ontdekken, ontwikkelen ze zich.

En door stap voor stap te groeien, leren ze trots zijn op zichzelf.